BOZP - bezpečnost práce

Péče o BOZP uložena zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Proto naše firma napomáhá zaměstnavateli ve vyhledávání rizik, zjišťování jejich zdroje a příčiny, hodnotíme rizika a navrhujeme opatření k jejich odstranění, napomáháme prosazovat je na pracovištích a při plnění ostatních úkolů zaměstnavatele.

 

Ověřujeme zásady bezpečnosti práce a úrazové prevence tím že:

- organizujeme po odborně metodické stránce kontrolu jednotlivých pracovišť

předkládáme návrhy a opatření na odstranění zjištěných nedostatků 
  a spolupracujeme při jejich realizaci

spolupracujeme při vyšetřování příčin vzniku pracovních úrazů

 

Spolupracujeme při školení a zacvičování:

- zaměstnanců podniku, zaměstnanců spolupracujících podniků a fyzických 
  podnikajících osob pracujících pro zaměstnavatele nebo na stejném pracovišti

- z hlediska zajištění bezpečnosti práce spolupracujeme při získávání podkladů 
  a předávání informací o rizicích, plní-li úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů
  na jednom pracovišti

 

Evidenční a rozborová činnost:

evidujeme všechny pracovní úrazy, účastníme se při sepisování záznamů o 
pracovních úrazech a navrhujeme opatření přijímaná po pracovních úrazech

 

Zpracování bezpečnostních předpisů:

dopravně-provozní řády, směrnice BOZP, provozní řády skladů a další dle konkrétních potřeb zaměstnavatelů.

 

Výchova zaměstnanců k BOZP:

- zavádíme ve firmě systém výchovy k BOZP, provádíme školení zaměstnanců 
  (vstupní, periodická) a zajišťujeme zkoušky zaměstnanců dle systému výchovy 
  zavedené ve firmě

- výstupem jednotlivých školení je záznam o provedeném školení včetně ověření znalostí zaměstnanců dle požadavků zaměstnavatele.

 

Kontakt

Školící a revizní středisko Humpolec

cicert@seznam.cz

Hálkova 1630
Humpolec
396 01

775 178 979

Vyhledávání

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode